Kadra

Beata Woźniak Sobieralska

Certyfikowany trener umiejętności psychologicznych, coach ICF, konsultant biznesowy, praktyk Analizy Transakcyjnej, specjalista Process Communication Model®

Od 21 lat realizuje procesy rozwojowe dla organizacji i osób indywidualnych. Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji osobistych i przywódczych, inteligencji społecznej, rozwiązywaniu konfliktów i strategii negocjacyjnych, zarządzaniu zespołem, stresem i rozwojem osobowości człowieka w ujęciu holistycznym.

Jest praktykiem w zakresie zarządzania zespołem, prowadzenia negocjacji i facylitacji oraz wprowadzaniu innowacyjnych strategii w rozwoju potencjału ludzi.

Poza szkoleniami oraz coachingiem opracowuje i wprowadza do firm procesy zmiany, począwszy od diagnozy sytuacji poprzez opracowanie strategii, wdrożenie oraz monitorowanie efektów.

W swojej pracy opiera się na merytoryce i narzędziach Analizy Transakcyjnej, integrując je z innymi nurtami i podejściami. 

Od czterech lat jest wykładowcą na managerskich studiach podyplomowych na Politechnice Koszalińskiej oraz członkiem konwentu przedsiębiorców na wydziale ekonomii i zarządzania Politechniki.

Od trzech lat współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych jako trener/coach/ekspert rozwoju kompetencji społecznych i talentów w ramach wdrażanego w Polsce i na świecie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Poza pracą ważne są dla niej pasje związane ze sztuką użytkową, zwierzęta, literatura.