+48 22 59 00 730

dr Aleksandra Chyc

Doktor nauk humanistycznych, politolog. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń oraz jako redaktor wydawniczy. Wykładała w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. W swej pracy naukowo-badawczej interesuje się zagadnieniami związanymi z implikacjami kulturowymi wynikającymi z zacieśniana współpracy gospodarczej na skalę światową oraz szeroko rozumianym zjawiskiem globalizacji.

Wybrane publikacje

  • A. Chyc, Koncepcja odbudowy Polski – zarys myśli politycznej, w: „Odrodzona Polska. Koncepcje państwa – wybrane aspekty”, red. H. Stańczyk, K. Kawęcki, Wydawnictwo WSM, Warszawa 2020
  • A. Chyc, Wybrane regionalne kodyfikacje prawa dotyczące ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, w: „Studia Społeczne” nr 21 (2)/2018.
  • A. Chyc, Międzynarodowe kodyfikacje prawa dotyczące ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, w: „Kwartalnik Policyjny CSP w Legionowie” nr 1 (44)/2018.
  • A. Chyc, Geopolityczne uwarunkowania współczesnej polityki zagranicznej Austrii, w: „Republika Austrii. Dzieje, współczesność, relacje polsko-austriackie 1918-2018”, red. Z. Tomkowski, Wydawnictwo WSM, Warszawa 2018.
  • A. Krajewska (Chyc), D. Baj, Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, w: „Studia Społeczne” nr 18 (3)/2017.
  • A. Krajewska (Chyc), D. Baj, Immunitet dyplomatyczny. Historia, zakres, obowiązywanie na gruncie prawa karnego, w: „Kwartalnik Policyjny Centrum Szkolenia Policji w Legionowie” nr 1 (36)/2016.
  • A. Krajewska (Chyc), D. Baj, R. Wróblewski, Immunitet dyplomatyczny. Historia, zakres, obowiązywanie na gruncie prawa karnego i prawa wykroczeń., w: „Materiały dydaktyczne 152”, Zakład Służby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2016.
  • A. Krajewska (Chyc), Bezpieczeństwo narodowe a działalność korporacji transnarodowych w: „Człowiek, Świat, Polityka”, Kwartalnik naukowy Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.
  • A. Krajewska (Chyc), Ekonomiczne aspekty rozwoju i działalności korporacji transnarodowych, w: „Człowiek, Świat, Polityka”, Kwartalnik naukowy Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

Dyżury

Kontakt