+48 22 59 00 730

dr hab. Zdzisław Sirojć prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych

Zdzisław Sirojć, dr hab. nauk społecznych, prof. MANS, pedagog i ekonomista, autor ponad 400 publikacji naukowych, wydanych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Autor, współautor, redaktor i współredaktor ponad 60 książek.

Zainteresowania naukowe

 • pedagogika – pedagogika pracy,  pedagogika społeczna, historia pedagogiki;
 • socjologia – socjologia miasta, socjologia pracy, socjologia organizacji i zarządzania, humanizacja pracy;
 • zarządzanie – global governance (współzarządzanie globalne), zarządzanie metropolitalne, zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • ekonomia – historia gospodarcza, globalizacja i transformacja systemowa;
 • polityka społeczna – bezpieczeństwo społeczne, problemy rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia i ochrony środowiska;
 • praca socjalna – organizacja pracy socjalnej, praca środowiskowa;
 • demografia i geografia ludności –  urbanizacja, społeczne problemy wielkich  miast, migracje.

Wybrane publikacje

 • Sirojć Z. (2022). Gospodarowanie w przeszłości – leksykon. Przejawy, ośrodki, organizacje. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR     ISBN 978-83-8209-181-6
 • Sirojć Z., Chorążuk J., i in. (2022). Raport z badania pilotażowego: Poglądy młodzieży studenckiej na temat LGBT+.   Warszawa:  Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.   ISBN 978-83-8209-193-9
 • Sirojć Z. i in. (2022). Socialni modeli stałosti infrastrukturnych gałuziej w umowach suczasnoj krizowoj sytuacji (na prikładi oswity ta ochorony zdorowja Ukrainy pisla 2019 roku). Kijów – Warszawa: Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Polska Akademia Nauk   ISBN  978-966-02-9877-4
 • Sirojć Z. i in. (red.) (2022). Filozoficzne i polityczno-prawne problemy współczesnych społeczeństw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ISBN  978-83-8209-208-6
 • Sirojć Z. i in. (red). (2022). Społeczne problemy współczesnych społeczeństw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR    ISBN  978-83-8209-208-0.)
 • Sirojć Z. i in. (red. nauk). (2022). Filozoficzne i teologiczne wymiary społeczeństwa. Etyka w życiu społecznym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR  ISBN  978-83-8209-209-7
 •  Sirojć Z. i in. (red. nauk) (2022). Społeczeństwo-Polityka-Bezpieczeństwo. W rocznicę śmierci Profesora Marka Ilnickiego.  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ISBN    978-83-8209-218-9
 • Sirojć Z. (2022). Idea global governance w kontekście problemów i wyzwań współczesności. W: Filozoficzne i polityczno-prawne problemy współczesnych społeczeństw. Warszawa: ASPRA-JR, s. 109-124     ISBN  978-83-8209-208-6
 • Sirojć Z. (2022). Idea globalnego społeczeństwa obywatelskiego jako element edukacji dla przyszłości. W: Społeczne problemy współczesnych społeczeństw. Warszawa: Aspra-JR, s. 171-180      ISBN  978-83-8209-208-0
 • Sirojć Z. (2022). Etyczny charakter edukacji dla przyszłości jako jedna z recept na współczesne tendencje rozwojowe. W: Sirojć Z. i in. (red.) Filozoficzne i teologiczne wymiary współczesności. Etyka w życiu społecznym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, s. 215 – 242   ISBN 978-83-8209-209-7
 • Sirojć Z. (2022). Inteligencja a kwestie etyczne – rezultaty badania poglądów w przededniu zmian ustrojowych. W: Sirojć Z. i in. (red.) Filozoficzne i teologiczne wymiary współczesności. Etyka w życiu społecznym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, s. 261 – 276     ISBN  978-83-8209-209-7
 • Sirojć Z. (2022). Praca socjalna i inne pojęcia socjalne. W: Sirojć Z. i in. (red. nauk). Społeczeństwo-Polityka-Bezpieczeństwo. W rocznicę śmierci Profesora Marka Ilnickiego.  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, s. 467 – 474. (ISBN 978-83-8209-218-9.)
 • Sirojć Z. (2022). Global governance and the problems and challenges of the present day. In: Selected social and political problems of the contemporary world. Hannover: Europaische Akademie der Naturwissenschaften, Aspra-JR,  s. 179-187     ISBN 978-3-00-073118-1; ISBN 978-83-8209-222-6                         
 • Sirojć Z. (2022). Process globalizacji i socjalnaja rabota. Perpectives – Journal on economic and social issues. Presov: Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM Slovakia, ss. 31- 46. (ISSN 1339-8245.)

Recenzje

 • Skubisz J.  Bezpieczeństwo, wirtualność, profilaktyka w pedagogice początków XXI wieku. Łódź: Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, s. 147.  ISBN 978-83-7405-705-9

Dyżury

Kontakt