+48 22 59 00 730

dr Katarzyna Kocoń-Rychter

Doktor nauk medycznych, psycholog, psychoterapeutka. 

Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie (2003), kursu psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (2009), obroniła pracę doktorską w IPIN (2010), odbyła studia podyplomowe z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej (SWPS, 2008) i Psychologii Klinicznej (Akademia Pedagogiki Specjalnej i IPiN, 2012).

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 1999 roku. Jej praca zawodowa przebiega trójtorowo: praca z klientem/pacjentem w zakresie bezpośredniej pomocy psychologicznej (Poradnie Zdrowia Psychicznego, gabinet prywatny, różnego rodzaju projekty), praca dydaktyczna i naukowa. Jest autorką blisko trzydziestu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Jej zagadnienia naukowe koncentrują się w obszarze problematyki zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników sprzyjających  podtrzymaniu i rozwijaniu zdrowia, a także czynników sprzyjających wystąpieniu objawów psychopatologicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników indywidualnych, jak i tych związanych z czasem historycznym i uwarunkowaniami kulturowymi (w szczególności trauma transgeneracyjna,  czynniki chroniące osoby na przestrzeni życia przed wystąpieniem zaburzeń zdrowia psychicznego, badanie wpływu związku z ojcem współczesnych dorosłych mężczyzn w kontekście historii międzypokoleniowej, funkcjonowanie rodziców osób chorujących psychicznie, funkcjonowanie rodzin i dzieci w edukacji domowej, psychoterapia/pomoc psychologiczna online).  

Wybrane publikacje

  • Kocoń-Rychter, K., Kwatera, A., Okulicz-Kozaryn, K., Sołtys, Z., Zasuńska, M. (2021). Good Behavior Game – Gra w Dobre Zachowania. Alternatywa dla tradycyjnych metod zarządzania klasą – doniesienie z badań ewaluacyjnych w Polsce. W: L.Zabłocka-Żytka, J.C.Czabała (red.)., Promocja Zdrowia Psychicznego. Od teorii do praktyki. (s. 185-202). Warszawa. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.
  • Drążkowska, J., Kocoń-Rychter, K. (2021). Zdrowie psychiczne pracujących kobiet w czasie pandemii SARS-CoV-2. W: U.Sioma-Markowska, E.Urbańska, K.Zborowska (red.)., Zdrowie kobiety w ujęciu interdyscyplinarnym. (s. 124-129). Katowice. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
  • Kocoń-Rychter, K., Ferdyn, E., Kwatera, A., Okulicz-Kozaryn, K. (2019). Good Behavior Game – alternatywa dla tradycyjnych metod zarządzania klasą. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 20/2019. Str. 165-177.
  • Kocoń-Rychter, K., Ferdyn, E., Kubiak M., Suchy A., Zakrzewska, A. (2018). Youth subcultures in the 2nd decade of the 21st century. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 18/2018. Numer specjalny. Rola pedagogiki w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka. Str. 115-126.
  • Kocoń-Rychter, K., Okulicz-Kozaryn, K. (2018). Przydatność Szkolnej Interwencji Profilaktycznej w placówce edukacyjnej. Wyniki badań ewaluacyjnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika 16/2018. Str. 213-225.
  • Kocoń-Rychter, K., Pawłowska, K. (2015). Pilotażowe wdrożenie programu aktywizacji zawodowej JobAssist. Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, 12, str. 16-19.
  • Kocoń, K. (2011). Czynniki sprzyjające odstawianiu konopi we wczesnej dorosłości. Alkoholizm i Narkomania, 24, 2, str. 77-97.
  • Kocoń, K. (2008). Powody zaprzestawania używania kanabinoli przez młodych dorosłych. Rozdz. W: Promocja Zdrowia Psychicznego – badania i działania w Polsce. Okulicz-Kozaryn, K., Ostaszewski, O. (red.) Wydawnictwo Naukowe Instytut Psychiatrii i Neurologii, str. 155-172.
  • Kocoń, K., Okulicz-Kozaryn, K., Pisarska, A. (2004). Młodzież o narkotykach – wyniki badań jakościowych. Alkoholizm i Narkomania, t. 18 (1-2), 45-60.
  • Ostaszewski, K., Bobrowski, K., Borucka, A., Kocoń, K., Okulicz-Kozaryn, K., Pisarska, A. (2006). Rozpowszechnienie zachowań problemowych młodzieży. Badania mokotowskie. W: Diagnostyka, profilaktyka i socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Deptuła M. (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu im. K. Wielkiego, Bydgoszcz, str. 125-141.

Dyżury

Kontakt