+48 22 59 00 730

dr Krzysztof Wereszczyński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność: andragogika, zainteresowania naukowe: pedeutologia, doskonalenie nauczycieli, edukacja dorosłych, dydaktyka ogólna, kształcenie na odległość, dydaktyka historii, prawo oświatowe.

Nauczyciel dyplomowany (30 lat stażu pracy), arbiter Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim, członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej,  prezes Konińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: 

1992 – magister historii, specjalność nauczycielska, 

2002 – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Od 2002 r. adiunkt i wykładowca szkół wyższych i akademii. Między innymi Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, gdzie zdobył 6-letnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów „na żywo” w TV EDUSAT, Akademii Nauk Stosowanych im. księcia Mieszka I w Poznaniu, Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku. 

Wybrane publikacje

  • Wereszczyński K. (2022). Wybrane aspekty prawne i aksjologiczne odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, „Studia Społeczne” nr 3, Wydawnictwo im. Leszka  J. Krzyżanowskiego Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie https://mans.org.pl/studia-spoleczne/numery-czasopism/
  • Wereszczyński K. (2022). Samokształcenie jako podstawa edukacji ustawicznej nauczycieli w pracach Józefa Półturzyckiego i w praktyce, „Rocznik Andragogiczny” 2022(29), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego https://apcz.umk.pl/RA/issue/view/2491/495
  • Wereszczyński K. (2021). Szkoła wróciła do domu. Wybrane aspekty kształcenia na odległość w czasach pandemii, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
  • Wereszczyński K. (2019). Twórczość pedagogiczna nauczyciela jako aspekt rozwoju zawodowego, [w:] „Nauczyciel Pisarz – Innowator – Obserwator”, Konin: Wydawnictwo Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
  • Wereszczyński K. (2016). Formy doradztwa metodycznego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, [w:] K. Żegnałek (red. nauk.) Niektóre problemy wczesnej edukacji,   Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Pracowania Wydawnicza Wydziału Humanistycznego
  • Wereszczyński K. (2016). Leksykon wiedzy o społeczeństwie dla uczniów, maturzystów i studentów, praca zbiorowa pod red. Z. Bloka,  Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza   (autor części haseł)

Dyżury

Kontakt