+48 22 59 00 730

dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz

Dr n. hum. socjolog, politolog, adiunkt w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Zainteresowania naukowe i pozanaukowe obejmują problematykę bezdomności oraz polskiej emigracji w Europie w zakresie problematyki przenoszenia bezdomności, bezdomności transgranicznej i relacje intragrupowe w środowisku emigracji polskiej. Ponadto praca zawodowa i naukowa obejmuje problematykę rodziny w spektrum wykluczenia, rodziny zastępcze, deinstytucjonalizację. wykluczenie społeczne (cyberwykluczenie, wykluczenie więźniów, religijne aspekty inkluzji osób wykluczonych, ewangelizacja przez sztukę). Istotnym elementem pracy naukowej jest zakres metodologii badań z uwzględnieniem przestrzeni metodologii badań migracji – blog, portal internetowy inne miejsca informacji o emigrantach. Metodologia badań jakościowych, Socjologia polityki. Ponadto w zakresie zainteresowań znajdują się współczesne aspekty uwarunkowań społeczno-kulturowych i religijnych terroryzmu, a także zjawiska cyberterroryzmu i przestępczości, przestępczości internetowej, Socjologia kryminalistyczna, Kryminologia kulturowa i antropologia społeczna i kulturowa. W ramach działalności poza naukowej zaangażowanie w projekty z zakresu wolontariatu międzynarodowego, samorządności lokalnej, projekty PO KL.

Wybrane publikacje