+48 22 59 00 730

dr Zbigniew Małysz

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. W latach 2019-2020 asystent w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Członek Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii – rozprawa doktorska „Wartość eksplanacyjna strukturalnych elementów osobowości w określaniu różnych form tendencji agresywnych przygotowana i obroniona pod kierunkiem dr hab. Henryka Gasiula, prof. UKSW i dr Włodzimierza Strusa w Katedrze Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW; 2021404 strony znormalizowanego tekstu – z czego 59 stron stanowi Bibliografia). Magister psychologii (2013; UKSW; specjalność: praca i stres – praca magisterska: „Temperamentalne i osobowościowe uwarunkowania skłonności do zachowań agresywnych u młodych dorosłych”) oraz magister socjologii (2011; UKSW; specjalność: komunikacja międzykulturowa – praca magisterska: Postrzeganie korupcji i doświadczenia korupcyjne Polaków po 1989 roku na podstawie raportów Programu <<Przeciw Korupcji>> Fundacji im. Stefana Batorego”).

Wykonawca i członek zespołu badawczego w następujących grantach i projektach naukowo-badawczych:

 • projekt: „Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego” zrealizowany na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr projektu DOB-BIO7/03/01/2015) – wykonawca samodzielnego opracowania naukowo-problemowego (2016)
 • członek Zespołu Zadaniowego ds. Cyberprzestrzeni i Edukacji Antyterrorystycznej Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk  w 2018/2019 roku akademickim (jako:

a) współautor założeń i narzędzi do realizacji odnośnych badań ilościowych,

b) wykonawca zleceń badawczych).

            Od stycznia 2019 roku współpracownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Diagnostyki Psychologicznej Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt w Bawarii.

W 2021 roku uzyskał roczny grant stypendialny Wolnego Państwa Bawarii dla absolwentów z Centralnej, Wschodniej i krajów Europy Południowo-Wschodniej (BAYHOST) celem odbycia stażu badawczego w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Diagnostyki Psychologicznej Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt w Bawarii jako członek zespołu badawczego.

Działalność

W ramach działalności naukowo-badawczej zajmuje się problematyką: (struktury) osobowości, agresywności i agresji, psychologii społecznej, społeczno-podmiotowymi uwarunkowania uczestnictwa w cyberprzestrzeni, komunikacji międzykulturowej, rozwojem dzieci i młodzieży, (zagrożenia) terroryzmem (w Polsce) oraz edukacją dla bezpieczeństwa i edukacją antyterrorystyczną a także szeroko rozumianymi relacjami pomiędzy nimi.

Współorganizator oraz aktywny uczestnik licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych na których wygłasza prelekcje oraz komunikaty z badań dotyczące ww. problematyki.

Wybrane publikacje

 • „Wojownik i zabójca czy pacyfista? O relacji natury ludzkiej, agresji i przemocy oraz wojny i życia społecznego człowieka.” (2021).
 • Rzeczpospolita Polska a współczesne wyzwania (globalnego) terroryzmu. Przyczynek do zrozumienia relacji terroryzmu, polityki i (edukacji dla) bezpieczeństwa” (2021).
 • „Towards a redefinition of islamic suicide terrorist motivation: an “altruistic” terrorist model.” (2020).
 • „Młodzież o zagrożeniach w cyberprzestrzeni i edukacji antyterrorystycznej” (2019; współautor z J. Bednarkiem, A. Andrzejewską, M. Rojkiem i A. Andrzejewskim),
 • „Gry komputerowe a agresywność i agresja/zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Przyczynek do psychopedagogicznej analizy problemu” (2019);
 • „Agresywność, agresja, przemoc, bullying i cyberbullying jako problemy opiekuńczo-wychowawcze XXI wieku” (2018);
 • „Polacy na Kaukazie w XIX wieku. Zderzenie czy współpraca? Przyczynek do analizy historyczno-społecznej na podstawie wspomnień z epoki.” (2017);
 • Refleksyjność psychopedagogiczna w kontekście teleologii studiowania i rozwoju zagrożeń cyberprzestrzeni.” (2017 – wspólnie z J. Bednarkiem);
 • „<<Klasa>> bez ram. O prekarności i prekariacie.” (2016);
 • Temperament i agresja u młodych dorosłych” (2016).

Dyżury

Kontakt