+48 22 59 00 730

mgr Dorota Charkiewicz

Sędzia gospodarczy, wykładowca akademicki, autor publikacji prawniczych, doktorant

Sędzia Gospodarczy – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (orzekająca w zakresie szeroko rozumianych postępowań gospodarczych) i asystent-nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Zdobyła również doświadczenie zawodowe jako sędzia w wydziałach cywilnych oraz wydziałach karnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski w apelacji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Opracowuje rozprawę doktorską i posiada wszczęty przewód doktorski z zakresu problematyki „Ochrona miru domowego w polskim kodeksie karnym”, pod kierunkiem prof. dr hab. Przemysława Palki (pierwotny patron śp. prof. dr hab. Stanisław Pikulski) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Uczestniczka szeregu szkoleń m.in. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury „Europejskie postępowanie procesowe w sprawach cywilnych”, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury „Aktualne zmiany w procedurze cywilnej”, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ,,Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z zakresu „Prawo przewozowe”, Ministerstwo Sprawiedliwości z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Obszar zainteresowań naukowych i zawodowych obejmuje prawo handlowe i gospodarcze, prawo spółek oraz prawo cywilne, szczególnie tematyka: spółek kapitałowych i osobowych, umów zobowiązaniowych w tym z zakresu prawa bankowego i handlowego, odpowiedzialności członków zarządu spółek handlowych, prawa wekslowego, czekowego, postępowań o odszkodowania i zadośćuczynienia oraz umów cywilnoprawnych pomiędzy przedsiębiorcami.

Współpracowała przy kilku obszernych nowelizacjach, w tym z zakresu kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu cywilnego. W latach 2017-2020 była również m.in. Zastępcą Dyrektora w Departamencie Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, następnie Zastępcą Dyrektora w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości- będąc delegowaną do tych czynności jako sędzia Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie.

Wykładowca na szkoleniach dla aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, urzędników sądowych oraz patron Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Znajomość języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego.

Zainteresowania: pływanie, jazda na rowerze, literatura: biografie historyczne.

Wybrane publikacje

1. „Zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych „ Nr 7 (259) Dyrektor Szkoły -Miesięcznik kierowniczy Kadry Oświatowej lipiec 2015 r., Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A w Warszawie;
2. „Przedawnienie zaległego urlopu wypoczynkowego” Oświata samorządowa Nr 3 (43) marzec 2013 r., Miesięcznik organów prowadzących, Wydawnictwo Dr J. Raabe Spółka Wydawnicza;
3. „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli” Oświata samorządowa Nr 4 (44) kwiecień 2013 r., Miesięcznik organów prowadzących, Wydawnictwo Dr J, Raabe Spółka Wydawnicza;
4. Zarządzenia organów prowadzących” Oświata samorządowa Nr 4 (44) kwiecień 2013 r., Miesięcznik organów prowadzących Wydawnictwo Dr J. Raabe Spółka Wydawnicza;
5. „Rozwiązanie stosunku pracy” Oświata samorządowa Nr 5 (45) maj 2013 r., Miesięcznik organów prowadzących Wydawnictwo Dr J. Raabe Spółka Wydawnicza;
6. „Awans zawodowy nauczycieli” Oświata samorządowa Nr 5 (45) maj 2013 r., Miesięcznik organów prowadzących Wydawnictwo Dr J, Raabe Spółka Wydawnicza;
7. „Ochrona nauczycieli w ramach przepisów o funkcjonariuszach publicznych” Oświata samorządowa Nr 6/7 (46/47) czerwiec-lipiec 2013 r., Miesięcznik organów prowadzących Wydawnictwo Dr J. Raabe Spółka Wydawnicza;
8. „Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem-urlopy” Oświata samorządowa Nr 8/9 (48-49) sierpień-wrzesień 2013 r., Miesięcznik organów prowadzących Wydawnictwo Dr J. Raabe Spółka Wydawnicza;
9. „Przedawnienie roszczeń pracowniczych”, Oświata samorządowa Nr 5 (57) maj 2014 r., Miesięcznik organów prowadzących Wydawnictwo Dr J. Raabe Spółka Wydawnicza;
10. „Zarys problematyki ochrony przedemerytalnej nauczycieli” Oświata samorządowa Nr 6/7 (58-59) czerwiec-lipiec 2014 r., Miesięcznik organów prowadzących Wydawnictwo Dr J. Raabe Spółka Wydawnicza;
11. „Podpisywanie dokumentów na zwolnieniu lekarskim- część I” Oświata samorządowa Nr 8/9 (60-61) sierpień-wrzesień 2014 r., Miesięcznik organów prowadzących;
12. „Podpisywanie dokumentów na zwolnieniu lekarskim – część II” Oświata samorządowa Nr 10 (62) październik 2014 r., Miesięcznik organów prowadzących;
13. „Zwolnienia od pracy w związku ze szczególnymi wydarzeniami – urlopy okolicznościowe” nr 7/8(71/72) lipiec –sierpień 2015 r,. Oświata Samorządowa;
14. „Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w przepisach prawa pracy”, nr 6(70) czerwiec 2015 r., Oświata Samorządowa.

Dyżury

Kontakt