+48 22 59 00 730

mgr Ewa Hamerla

Prezes Fundacji Stop Zło, Psycholog, Seksuolog, Terapeuta Par, Trener Zastępowania Agresji, Trener Umiejętności Społecznych, Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Wykształcenie

Absolwentka Psychologii na dwóch specjalnościach: Klinicznej oraz Psychoterapii Dzieci i Młodzieży na Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie. A także studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP.  Oraz Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła szkolenie: Trener Zastępowania Agresji w Instytucie Amity. Kurs Trenera Umiejętności Społecznych. Szkolenie Terapia Ręki I i II stopnia. Szkolenie dla Streetworkerów, organizowane przez GPAS PRAGA, Profilaktyka Zachowań Przemocowych i Nałogowych organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społeczne, Szkolenie: Jak skutecznie pracować z osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne i ich rodzinami- Deepender. Szkolenia z zakresu diagnostyki psychologicznej organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Doświadczenie:

Praktykę zdobywała w Domu Małego Dziecka, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Domu Pomocy Społecznej. Przez kilka lat prezes Stowarzyszenia ,,Wolny Wybór”, w ramach którego prowadziła grupę wsparcia dla młodzieży i dorosłych niedostosowanych społecznie i uzależnionych od środków psychoaktywnych. Pracowała jako streetworker z niedostosowaną młodzieżą.

Pracowała z osobami z zaburzeniami rozwojowymi, zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. Jako konsultantka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, konsultant Linii Dzieciom, a także jako konsultantka Całodobowej Linii Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Pracowała w Domu Samotnej Matki. Oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dziecięcej i Dorosłych. A także z osobami pozbawionymi wolności w ramach programów pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej. A także na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie.

Przeprowadzała kursy doradztwa zawodowego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych dla osadzonych. Na terenie jednostek penitencjarnych, przeprowadzała również Trening Zastępowania Agresji, zajęcia profilaktyczne, a także Trening Komunikacji w Bliskich Związkach dla więźniów. Również udzielała wsparcia psychologicznego Weteranom wojennym i ich rodzinom podczas warsztatów terapeutycznych. Warsztaty dla młodzieży szkolnej o tematyce Toksykomani z ramienia Stowarzyszenia Razem Przeciwko Przemocy. Opiniuje również w sprawach związanych z przestępstwami przeciwko wolności i obyczajności seksualnej jako biegły sądowy. Pracowała jako psycholog- diagnosta i trener w szpitalu neuropsychiatrycznym. 

Dyżury

Kontakt