+48 22 59 00 730

mgr Joanna Ćwiąkała

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2001-2006), magister, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: pedagogika terapeutyczna i wychowanie przedszkolne oraz nauczanie plastyki. Posiadam kwalifikacje z zakresu prowadzenia terapii integracji sensorycznej (2006) oraz ukończony kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej (2011). Nieprzerwanie od 2006 jestem czynnym nauczycielem wychowania przedszkolnego; posiadam stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany. Wielokrotnie byłam opiekunem stażystek będących w trakcie awansu zawodowego nauczyciela, opiekunem praktykantów, z którymi miałam okazję dzielić się wiedzą teoretyczną i praktyczną, jak również pełniłam funkcję Lidera Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

Moje zainteresowania naukowe to diagnoza pedagogiczna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, mentoring.

Zainteresowania naukowe

Diagnoza pedagogiczna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, mentoring.

Wybrane publikacje

  • Ćwiąkała J., Czykwin J., „Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka trzyletniego. Propozycje uzupełnień dotyczące rozwoju sfery emocjonalno-społecznej” XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020, Lublin, 24-27 września 2020

Dyżury

Kontakt