PROJEKT

Multikulturowość Uczelni Wyższych publicznych i niepublicznych w Polsce w erze cyfrowej

O projekcie

Projekt „Multikulturowość Uczelni Wyższych publicznych i niepublicznych w Polsce w erze cyfrowej” przyjęty do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa II” ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa II” i naborze wniosków, na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

Kwota projektu 556 200 zł

Cel projektu:

Skupia się na analizie wyzwań i korzyści związanych z wprowadzeniem narzędzi cyfrowych w kształceniu międzykulturowym na uczelniach wyższych. Badania mają charakter ogólnopolski, porównawczy. Badanie ma na celu ocenę wpływu narzędzi cyfrowych na rozwijanie interkulturowych kompetencji studentów z różnych kultur oraz na integrację międzykulturową na uczelniach wyższych w Polsce. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania porównawcze, analizujące różnice w podejściu do kształcenia międzykulturowego na akademickich uczelniach polskich publicznych i niepublicznych w erze cyfrowej. Zbadane zostaną najlepsze praktyki wykorzystania narzędzi cyfrowych do rozwijania umiejętności międzykulturowych wśród studentów.


Celem projektu jest również opracowanie rekomendacji dotyczących wykorzystania narzędzi cyfrowych w kształceniu międzykulturowym na uczelniach. W rezultacie projektu powstaną praktyczne wskazówki, które mogą być wykorzystane przez uczelnie w celu rozwijania interkulturowych kompetencji studentów oraz integracji międzykulturowej na uczelniach.

Grupa badawcza:

W ramach projektu będą realizowane badania ankietowe wśród sześciu grup respondentów:
1. studenci z uczelni publicznych Polsce- łącznie 200 osób (po 100 pochodzenia polskiego i zagranicznych)
2. studenci z uczelni niepublicznych- łącznie 200 osób ( po 100 pochodzenia polskiego i zagranicznych)
3. nauczyciele akademiccy z uczelni publicznych w Polsce – 50 osób
4. nauczyciele akademiccy z uczelni niepublicznych w Polsce- 50 osób
5. pracownicy funkcyjni uczelni publicznych w Polsce – 50 osób
6. pracownicy funkcyjni uczelni niepublicznych w Polsce -50 osób