PROJEKT

Obraz ciała a wytrwałość z perspektywy moderacyjnej i mediacyjnej funkcji czynników psychologicznych

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Menedżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie, „Obraz ciała a wytrwałość z perspektywy moderacyjnej i mediacyjnej funkcji czynników psychologicznych”. Przyjętego do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków zmienionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków, w związku z art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.).

Wartość projektu wynosi 268 392,75  , kwota dofinansowana – 268 392,75 zł, ze środków przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Termin realizacji projektu: 15.09.2022 r. – 14.09.2024

Obraz ciała a wytrwałość z perspektywy moderacyjnej i mediacyjnej funkcji czynników psychologicznych

Cel projektu:

Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących związku obrazu ciała oraz innych czynników psychologicznych z wytrwałością w działaniu z uwzględnieniem wpływu stereotypów dotyczących osób otyłych.