+48 22 59 00 730

Uchwała nr 10/09/2021 w sprawie ustalenia efektów uczenia się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku administracja

Pobierz