+48 22 59 00 730

Uchwała nr 11/09/2021 w sprawie ustalenia efektów uczenia się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku administracja

Pobierz