+48 22 59 00 730

UCHWALA nr 14/12/2021 Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii Senatu dotyczącej wprowadzenia korekty Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunkach studiów o profilu ogólnoakademickim

Pobierz