+48 22 59 00 730

Uchwałą nr 14/12/2021 w sprawie wyrażenia opinii Senatu dotyczącej wprowadzenia korekty Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunkach studiów o profilu ogóloakademickim w WSM w Warszawie

Pobierz