+48 22 59 00 730

Załącznik do Uchwały nr 2/05/2022 Senatu WSM w Warszawie z dnia 31.05.2022 r. REGULAMIN PRZYJĘĆ NA STUDIA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE (Z DNIEM 1 PAŹDZIERNIKA 2022 R. MENEDŻERSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH) NA ROK AKADEMICKI 2022/202

Pobierz