+48 22 59 00 730

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyjęć na studia Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na rok akademicki 2022/2023 Warunki i tryb rekrutacji w drodze elektronicznej w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (z dniem 1 października 2022 r. Mened

Pobierz