+48 22 59 00 730

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1/01/2020 Rektora WSM w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie nowelizacji zarządzenia Nr 16 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 26 września 2019 r.

Pobierz