+48 22 59 00 730

Załącznik nr. 1a - Wniosek o udzielenie wsparcia studentom z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami zdrowotnymi odbywających kształcenie w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Pobierz