+48 22 59 00 730

Zarządzenia Kanclerza nr 09/05/2023 z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego dla studentów na Wydziale Nauk o Zarządzaniu i Jakości na kierunku: I stopnia studiów (inżynierskich)na kierunku: Informatyka w języku rosyjskim

Pobierz