+48 22 59 00 730

Zarządzenie 7/07/2020 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Dyplomowania na Studiach Pierwszego Stopnia, Studiach Inżynierskich, Studiach Drugiego Stopnia oraz Jednolitych Studiach Magisterskich

Pobierz