+48 22 59 00 730

Zarządzenie Kanclerza nr 4/05/2018 w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego od roku akademickiego 2018/2019 dla studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie rekrutowanych w Bełchatowie

Pobierz