+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 01/11/2021 Kanclerza WSM w Warszawie w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego od roku akademickiego 2021/2022 dla studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie rekrutowanych w Bełchatowie

Pobierz