+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 02/09/2017 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w sprawie wysokości progu dochodu netto na osobę w rodzinie studenta i terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niesta

Pobierz