+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 03/09/2014 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych

Pobierz