+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 03/09/2016 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Pobierz