+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 03/09/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w sprawie Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz