+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 04/09/2014 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wysokości progu dochodu netto na osobę w rodzienie studenta i terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej

Pobierz