+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 04/09/2015 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy

Pobierz