+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 04/09/2016 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2016/2017

Pobierz