+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 04/09/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w sprawie wysokości progu dochodu netto na osobę w rodzinie studenta i terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Pobierz