+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 04/09/2022 Rektora MANS w sprawie Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Pobierz