+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 05/09/2014 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz