+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 05/09/2015 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Pobierz