+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 05/09/2017 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w sprawie wzorów decyzji dotyczących przyznawania/nie przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2017/2018

Pobierz