+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 05/09/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2019/2020

Pobierz