+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 06/09/2014 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Wyższej szkole Menedżerskiej w Warszawie oraz powierzenia Komisjom

Pobierz