+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 06/09/2022 Rektora MANS w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w roku akademickim 2022/2023

Pobierz