+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 07/09/2014 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wzorów decyzji dotyczących przyznawania/nieprzyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz