+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 07/09/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w sprawie wzorów decyzji dotyczących przyznawania/nie przyznania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2019/2020

Pobierz