+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 09/09/2014 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w sprawie określenia specjalności na kierunku Psychologia na wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz