+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 1/01/2020 w sprawie nowelizacji zarządzenia Nr 16 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych dla Studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz