+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 1/02/2023 Rektora MANS z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany wysokości progu dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w roku akademickim 2022/2023

Pobierz