+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 1/05/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zasad dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskie/z oraz studiach inżynierskich

Pobierz