+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 1/09/2023 Rektora Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie z dnia 11 września 2023 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Pobierz