+48 22 59 00 730

Zarządzenie nr 1/10/2013 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 1 października 2013 roku w sprawie zakresu obowiązków i uprawnień Prorektora WSM w Warszawie

Pobierz