+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 1/10/2018 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz