+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 1/11/2019 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie planowania i realizacji badań naukowych przez pracowników zatrudnionych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie

Pobierz