+48 22 59 00 730

Zarządzenie Nr 1072020 Założyciela – Prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie nowelizacji Statutu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie - Załącznik do Zarządzenia nr

Pobierz